<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1253"%> ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                  ΟΠΣΝΕ                ΝΟΣΤΟΣ

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέος δικτυακός τόπoς προβολής του ψηφιοποιημένου υλικού της ΟΠΣΝΕ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η Ο.Π.Σ.Ν.Ε., ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”, συμμετέχει στο Έργο “Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της Δια Βίου Μάθησης σε θέματα Επιχειρηματικότητας”. Η Α.Σ., με Συντονιστή Εταίρο το Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., συστάθηκε τον Ιούνιο του 2005 και λειτουργεί στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, που σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης. Το Έργο που υλοποιεί, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό 75% και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό 25%, και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2008.

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού "Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία, δημιουργία δικτυακού κόμβου, εφαρμογής ανάδειξης και αξιοποίησης του υλικού και προβολής και παρουσίασης της ΟΠΣΝΕ" στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» Γ’ ΚΠΣ (Μέτρο 1.3 Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%

«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»- Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" Μέτρο 2.1: «Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»